Investice do P2P půjček

 Jak jako investor využít příležitosti P2P půjček?

Zatímco ještě před pár lety nebylo u nás o P2P půjčkách ani vidu, ani slechu, dnes je situace již úplně jiná. Během posledních 2-3 let se i v České republice objevili projekty, které půjčování mezi lidmi intenzivně věnují.

Doslova během pár měsíců se najednou vynořil nový podnikatelský obor, z kterého mohou těžit jak žadatelé o půjčky, tak investoři, kteří tyto půjčky financují.

Dnes se P2P půjčky těší poměrně velké oblibě jak na straně investorů, tak i ze strany žadatelů o úvěr. Díky znatelně zajímavějšímu úročení než u klasických finančních instrumentů nezajímají P2P půjčky pouze drobné investory, ale aktivně se tomto poli pohybují i institucionální investoři.

Žádostí o úvěr a platforem, které umožňují investorům tyto žádosti zafinancovat je dnes už řada, a proto by asi investice do P2P půjček neměla chybět v portfoliu investora.

Co to jsou P2P půjčky?

P2P půjčky jsou zkráceninou pro anglický výraz peer to peer a volně se překládají jako půjčky mezi lidmi, nebo půjčování lidem od lidí. P2P půjčky jsou metodou dluhového financování, která umožňuje lidem získat nebo půjčit peníze bez nutnosti zapojení oficiální finanční instituce (banky) jako prostředníka.

Půjčování se děje online na portálech, které se P2P půjčkami zabývají a celý proces zastřešují, hodnotí bonitu žadatele a usměrňují toky peněz oběma směry.

peer-to-peer

Jednoduše jde o propojení žadatelů o půjčku na jedné straně a lidí disponujících přebytečným kapitálem na straně druhé.

Jaké mají P2P půjčky výhody?

Jak už z předchozích vět vyplývá, největším plusem P2P půjček je absence drahého prostředníka v podobě bank, které si za zprostředkování půjčky účtují nemalé úroky ale také hromadu drahých poplatků s úvěrem spojených.

Pro poskytovatele financí skýtají P2P alternativu k tradičním investičním či spořícím instrumentům, které většinou zdaleka nedosahují takových výnosů, jako právě investice do P2P půjček.

Za dosažitelné, bezpečné zhodnocení u P2P půjček považuji 6 - 10% ročně, ale s trochou praxe je možné získat zhodnocení až kolem 20% p.a.

Žadatelé o půjčku naopak díky P2P platformám mají možnost získat peníze i za podmínek, při kterých by je v bance odmítli. Ani portály, které P2P zprostředkovávají nepřijdou zkrátka.

Ostatně, kdo by v dnešní době dělal něco zdarma. Je logické, že za své úsilí, vložené prostředky a práci požadují odměnu.

Ta je ale ve srovnání s bankami mnohem nižší a důsledkem toho mohou investoři získat zajímavý výnos a žadatelé peníze za přiměřený úrok.

jak fungují p2p půjčky

Investoři si mohou vybrat, jestli budou své finance poskytovat jako spotřebitelské úvěry nebo podnikatelské úvěry.

Zvolit si mohou v podstatě všechny podmínky (délka splatnosti, bonita žadatele, navrhovaný/požadovaný úrok), za jakých budou své peníze půjčovat.

Žadatelé zase mohou určit maximální výši úroku, kterou jsou ochotni akceptovat, vyberou si délku splácení a případně také způsob ručení.

Jaké rizika P2P půjčky skrývají?

Jako každá mince má dvě strany, ani s P2P půjčkami to není jiné. Pro žadatele mohou jistou „nevýhodou“ být vyšší úroky, za které peníze získají. Týká se to především žadatelů, kteří nemají dobrou platební morálku ( záznamy v rejstříku Czech Credit Bureau ), špatné hodnocení na platformě nebo nedokážou doložit příjem.

Slovo nevýhodou jsem dal do uvozovek záměrně, protože s takovými kaňkami by třeba u banky nedostali půjčku vůbec.

Potencionálně vyšší zisky pro investory jsou vykoupeny rizikem, že příjemce půjčky nebude schopný úvěr splácet. Výnosy z investic nejsou garantovány ani (až na výjimky) pojištěny a proto se může stát, že investor bude o své peníze dlouho usilovat.

Portály se snaží takovým situacím předejít a počet problémových nebo nesplacených úvěrů je velmi nízký, přesto tu riziko existuje.

opatrnost je na místě

Sami investoři mohou riziko do určité míry eliminovat diversifikací investovaných prostředků mezi větší počet půjček s různou délkou splatnosti, výnosnosti a rizikovosti.

Kde investovat do P2P půjček?

Investiční platformy pro P2P půjčky můžeme z hlediska geografického můžeme rozdělit do dvou táborů. A to platformy působící v České republice a na ty působící v zahraničí.

Nebudeme se pouštět příliš daleko a představíme si několik evropských P2P platforem.

Začněme tedy u nás.

zonky

Díky televizní reklamě bude většina z vás znát společnost Zonky. Rozepsal jsem se o ní v tomto článku, kde si můžete o Zonky přečíst podrobnější informace.

 

bankerat_big

 

Dalším silným hráčem na poli P2P půjček je společnost Bankerat. O Bankeratu jsem také už psal samostatný článek, který si můžete přečíst zde.

 

žlutý meloun logo

 

Svěží vítr mezi portály P2P přinesl projekt Žlutý Meloun. Ten funguje na Slovensku již od roku 2012 a za tu dobu zprostředkoval úvěry v hodnotě přes 5,5 milionu EUR.

Žlutý Meloun je profesionální platforma jak pro žadatele o půjčku, tak pro investory hledající zajímavé zhodnocení volných financí.

benefi

Půjčit od lidí si také můžete na portálu Benefi. Benefi je ryze česká firma založená v roce 2014 českým online podnikatelem Pavlem Matouškem, má tedy transparentní vlastnickou.

Díky kvalitnímu risk managementu má společnost nízké procento nesplácených půjček a pro investory je důvěryhodným partnerem. Společnost se snaží o odpovědné úvěrování a proto se v létě roku 2016 stala členem úvěrového registru CNCB.

Jde o největší nebankovní registr klientských informací v ČR. Benefi se tak může aktivně dotazovat na bonitu klientů a půjčovat tak pouze lidem, kteří nejsou předlužení a mají prostředky na splácení.

Je to krok k ochraně jak žadatelů samotných, tak především investorů. Ti se tak mohou těšit z mnohem nižšího rizika nesplácení.

 

prestito-logo

 

Prestito je dalším portálem, který zprostředkovává půjčky mezi lidmi. Vznikl z dlouhodobějšího vývoje ve společnost HF Capital Partners s.r.o., přičemž cílem nového projektu je nabídnout lidem alternativu drahým bankovním a ještě dražším nebankovním úvěrům.

Druhou stranou mince je možnost pro investory získat mnohem zajímavější výnos než u klasických finančních institucí. Díky tomu vznikl portál Prestito.cz, kde žadatel o půjčku jednoduše zadá novou aukci a čeká na investory, až nabídnou financování jeho žádosti.

Do aukce může své nabídky vložit více investorů a záleží jen na žadateli, jakou nabídku přijme. Z jedné aukce také může vzniknout více úvěrů, děje se tak v případě aukcí na vyšší částky, kde místo jednoho vysokého úvěru vznikne několik menších.

Pokud máte chuť začít investovat, nebo potřebujete pomoct v situaci, kdy se vám nedostává peněz, můžete se obrátit právě na Prestito.

bondora

Bondora je velmi známá zahraniční platforma pro investory do spotřebitelských P2P úvěrů se 7-mi letou historií.

Dnes je v ní zapojeno více než 20 000 investorů, kteří společně skrze Bondoru investovali přes 78 mil. EUR a získali 16 mil EUR na úrocích. 89% všech investorů, včetně 751 z České republiky inkasuje více než 10% ročně.

V současnosti nabízí pro nové členy 5 EUR jako bonus pro první investici. Více o investování s Bondorou se dozvíte přímo na jejich stránkách.

mintos p2p

Mintos je přední P2P platforma která spojuje investory s nebankovními finančními institucemi. Mintos nabízí transparentní alternativu k tradičnímu bankovnímu systému investic.

S Mintosem mají možnost investovat jak institucionální, tak soukromí investoři do částí velkých půjček pocházejících od žadatelů z Evropy. V současné době je možné s Mintosem investovat do hypotéčních úvěrů, soukromých nezabezpečených úvěrů, faktoringu, úvěrů na auto nebo menších podnikatelských úvěrů.

Minimimální investovaná částka je 10 EUR a k dnešnímu datu Mintos zprostředkoval půjčky v objemu přes 116 mil. EUR. Více o systému investování se dozvíte přímo na stránkách Mintosu.   

 

symcredit

Symcredit patří do skupiny Symfonie a jedním z prvních poskytovatelů P2P půjček na českém trhu. Společnost Symcredit poskytuje žadatelům podnikatelské, kapitálové nebo developerské půjčky.

Pro investory má připravené 3 způsoby, jak můžou do těchto půjček investovat. První variantou je klasická investice do P2P úvěru, kdy si sami vyberete z aktuálních žádostí a do úvěru pak investujete zvolenou částku.

Druhým způsobem, jakým můžete na portále Symcredit zhodnotit své finance jsou P2P cerfitikáty. Při této volbě se nemusíte o nic moc starat, stačí nechat práci na Symcreditu.

Vaše peníze bude spravovat svěřenecká společnost Symfonie Lending Trust, která investuje do P2P půjček vydaných úspěšnými světovými platformami, dluhopisů a dalších finančních nástrojů s pevným výnosem.

Jako investoři můžete očekávat čtvrtletní splátky jistiny s úroky na základě fixních kuponů. Doba splatnosti se pohybuje v horizontu 3-5 let, kupóny jsou úročené 6,5-8% ročně.

Třetí možností je Investiční fond Symfonie, který investuje do diverzifikovaného portfolia P2P úvěrů vydaných úspěšnými světovými platformami. Očekávaný výnos fondu je 6-10% ročně. Fond je vhodnou volbou pro ty investory, kteří hledají stabilní výnos v delším časovém horizontu. Více podrobných informací najdete přímo na stránkách Symcredit.

Za hranicemi naší země je samozřejmě forma získávání financí pomocí P2P sítí dobře zavedená a najdete tam také řadu portálů, které se touhle oblastí zabývají. Pro inspiraci kam se vydat za investicemi do P2P půjček v zahraničí jsem vybral některé z nich.

Ferratum p2p

Ferratum – systém P2P půjček Ferratum funguje trošku jinak než ostatní výše zmíněné. Stále se jedná o investice do p2p půjček, ale portál je stavěný na míru investorům. Není možné na něm o půjčku žádat.

Pro investory je vždy otevřená tzv. úvěrová série, která obsahuje velké množství úvěrů spojených dohromady. Referenční měsíc je období, které předchází otevření úvěrové série. Během referenčního měsíce jsou vypláceny půjčky žadatelům a v popisu každé série je pak uvedeno, z jakých půjček se série skládá.

Např. úvěrová série typu PlusLoanCz se skládá ze spotřebitelských úvěrů v rozmezí 8000-25000 v délce 2-12 měsíců. Po uzavření referenčního měsíce se provedou příslušné kalkulace a celý balík půjček je zařazen do příslušné úvěrové série.

Jakmile je připravena, je otevřen tzv. investiční měsíc, většinou kolem 5. dne v měsíci a je uzavřen poslední den v měsíci. Investoři nakupují podíl na každé půjčce z úvěrové série. Investovat je možné už od 500 Kč.

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti k investování do P2P půjček, navštivte stránky Ferratum zde.

 

půjč mé firmě

Další projektem, který se zabývá zprostředkováním půjček je web pujcmefirme.cz. Společnost je zaměřená na získávání investorů pro malé a středně velké firmy. Minimální požadovaný úvěr je 50 000 Kč. Jako investor můžete začít investovat již od 1 000 Kč. Úvěry jsou zajištěné a slibují investorům zhodnocení 6-18 % ročně. 

Tak jako jinde procházejí žadatelé o úvěr prověřením třetí stranou, a to úřadem CRIF  - Czech Credit Bureau. Jelikož se zde řádově vybírají vyšší částky, je zde investorům nabídnuto financovat pouze část úvěru. Pokud vás zaujala možnost investovat přes tento portál, stačí se zaregistrovat zde.

twino-logo

Twino je společnost, která zprostředkovává půjčky lidem v zemích střední a východní Evropy. Z Litevského trhu za 8 let existence dokázala expandovat do dalších 6-ti zemí a za tu dobu se jí podařilo zprostředkovat úvěry v hodnotě přesahující 240 mil. EUR.

Začít investovat můžete již od 10 EUR. Pokud vás zajímají detaily investice do P2P půjček s Twinem, navštivte přímo portál Twino, nebo si můžete přečíst můj starší článek o Twinu zde.

 

finbee půjčky

Finbee je Litevská společnost zprostředkovávající půjčky mezi lidmi a řadí se mezi nejrychleji rostoucí platformy v Evropě. Významným znakem Finbee je skutečnost, že s každým žadatelem o úvěr mluví osobně a každý žadatel prochází interním hodnocení bonity.

Proces půjčování a investování probíhá výhradně online a tak má Finbee nízké provozní náklady, čímž může žadatelům nabídnout levnější úvěry a investorům zajímavější zhodnocení.

Finbee můžete jako investor získat maximální úrok až 25%. Detaily investice získáte přímo na stránkách Finbee zde.

prosper

Prosper je americký leader na poli p2p úvěrů a investic, který od roku 2006 zprostředkoval úvěry v hodnotě přes 8 miliard dolarů! Prosper je místo jak pro žadatele o půjčku (od 2 000$ do 35 000$), tak samozřejmě pro investory hledající uplatnění pro své volné finance.

Prosper umožňuje lidem investovat do úvěrů pro lidi. Bez drahých bank nebo ještě horších nebankovních institucí. Jako žadatel o půjčku na Prosperu založíte aukci a potencionální investoři mohou investovat od 25$ do každé zalistované půjčky, kterou si vyberou.

Prosper pak celý proces mezi žadatelem a investorem zaštiťuje. Pokud by jste chtěli investovat do do P2P půjček na americkém trhu, navštivte stránky Prosper pro více informací.

Inspirujte se na blogu