Jak vyvolat v divácích silný emoční prožitek pomocí videa

Jak vyvolat v divácích silný emoční prožitek pomocí videa

Jak vyvolat v divácích silný emoční prožitek pomocí videa je jedna z nejzásadnějších otázek video marketingu. Podle emočního dopadu videa se v lidech vytvoří určitá asociace s vaší značkou. Motivuje je k akci jako je sdílení vašich videí, využití služeb nebo nákup produktu.

Pokud je sdělení schopné vyvolat silný emoční prožitek, jeho vliv na diváka je dlouhotrvající.

V online marketingu není lepšího prostředku k vyvolání emocí než je video.

Máme možnost využít všechny elementy ostatních formátů dohromady a vytvořit unikátní obsah s výrazným emočním dopadem na diváka.

Tato větší možnost působit na emoce diváků je základem k tomu, proč je video marketing tak efektivním nástrojem komunikace v porovnání s ostatními metodami.

Máme pro vás několik tipů, které je dobré mít na paměti, pokud chcete vědět, jak vyvolat v divácích silný emoční prožitek pomocí videa.

Zaměřte se na příběh

Nejlepší cestou jak vyvolat v divácích emoční odezvu je pomocí příběhu. Už od pradávna bylo vyprávění příběhů způsob, jakým lidé mezi sebou sdíleli znalosti a informace.

Ať už se jednalo o jejich zkušenosti, informace o tom, jak funguje nějaký produkt, kdo vyhrál včerejší zápas nebo cokoli jiného.

Silná představivost vyvolává emoce sama o sobě. Pokud ale dodáte představivosti kontext skrze příběh, vyvoláte ještě silnější emoční dopad. Struktura vyprávění příběhu umožňuje dovést diváka k emočně nejsilnějšímu bodu příběhu.

Design composed of cutout of male head and symbolic elements as a metaphor on the subject of human mind consciousness imagination science and creativity

Zaměření se na příběh je také nejlepší způsob, jak obeznámit diváky s vaším podnikám a značkou a vytvořit s nimi dlouhotrvající vztah a spojení.

Buďte pozitivní, nebo alespoň končete video tímto způsobem

Vaším záměrem je, aby diváci měli pozitivní pocity ve vztahu k vašemu podniku. Aby důvěřovali zprávám, kterými je zásobujete a cítili nadšení z vašich produktů.

Potřebujete ale také vytvořit širší, pozitivní asociace, k čemuž vám právě video spoty pomohou.

Klip, který zahřeje u srdce nemusí nutně mířit k nějaké vaší službě, ale vyvolá v divákovi pozitivní pocity, které si budou s vaší značkou spojovat.

Občas mohou být užitečné i negativní emoce.

Například strach z vykradení může někoho motivovat k zakoupení bezpečnostního systému do domu. Obavy o zdraví mohou člověka přinutit ke změně životního stylu. Je třeba ale najít vyvážené zpracování a s negativními emocemi se nepouštět na tenký led.

Poslední co chcete je aby se nějaké nepříjemné asociace a pocity lidé spojovali s vaší značkou.

Pokud se rozhodnete do video spotu zakomponovat nějaké části vyvolávající negativní pocity, vypíchněte váš produkt nebo celou značku jako pozitivní protipól.

Nakousli jste strach? Přejděte k tomu, jak může vaše podnikání nabídnout bezpečí nebo úkryt před obavami diváků.

Ukončete video pozitivním způsobem, který si mohou diváci přímo vztáhnout k vaší společnosti.

Abyste vyvolali emoční dopad buďte autentičtí, nikoli kýčovití

Pokud tvoříme brandový obsah, zvláště ten zaměřený na vyvolání silných emocí, výsledek může někdy působit neupřímně a falešně.

Málo co dokáže tak rychle přimět diváky zmáčknout stop než pocit, že je k nim někdo neupřímný a neautentický.

Jak se ale tedy vyhnout tomu, aby vaše video působilo uměle a falešně?

Vyprávějte autentický, skutečný příběh který nenuceně vyvolává emoce. Můžete tak učinit mnoha způsoby.

Vyprávějte inspirující příběhy lidí, sdílejte vizi vaší firmy, myšlenky, které vás ženou kupředu. Nechte lidi nahlédnout do zákulisí vašeho podnikání. Prostě cokoli, co považujete za skutečné příběhy skutečných lidí s reálnými pocity a touhami.

Zamyslete se, jaké příběhy ovlivnili vás, co na vás tak hodně zapůsobilo a jak můžete tyhle aspekty převést do svých videí.

Emoční momenty jsou podstatnou částí efektivního video marketingu. Ihned dokážou diváky zaujmout, udělat dojem a vytvořit silnou asociaci s vaší značkou nebo produktem.

Měli byste zapojit veškeré úsilí k tomu, aby vaše videa měla co největší emoční dopad a přitom byli stručné, kreativní a autentické.

Autor příspěvku: aurin

Nadšenec do internetového podnikání, díky němuž může každý pracovat na vlastních snech, aby se dříve nebo později staly skutečností.

Napsat komentář