Podmínky použití

Podmínky použití

Ačkoli se snažím aby zde prezentované produkty a služby a jejich popis principu generování výdělků byl co nejpřesnější, web vydelky-online.cz pouze interpretuje informace z daných webů nebo odhady potencionálních přínosů na základě zkušeností, které můžete a také nemusíte dosáhnout. Není možné dát žádnou garanci toho, jakých výsledků dosáhnete a participací v daném projektu souhlasíte s tím, že výše výdělků se může lišit podle přístupu a práci jednotlivce.

Jako s kterýmkoli jiným byznysem, výsledky se u každého liší a s vyděláváním na internetu to není jinak. Záleží především na vůli, schopnostech, práci a přístupu každého z vás. Není možné zaručit jakého stupně úspěchu dosáhnete. Prezentované možnosti výdělků na tomto webu mohou být jiné, než které dosáhnete vy. Můžete dané příklady mnohonásobně předčít, ale v jiných případech váš úspěch nemusí být takový. Výsledky záleží jen na vašich schopnostech, nadšení, píli a motivaci.

Výsledky, které byly dosaženy v minulosti může a nemusí být možné zopakovat v budoucnu. Není možné predikovat budoucnost, ani případný úspěch a přesné výsledky. Do hry vstupuje mnoho neznámých, které není v lidských silách ovlivnit a proto není možné zaručit žádné konkrétní budoucí výstupy. Web vydelky-online.cz není zodpovědný za vaše činy. Berte prosím na vědomí, že investice jsou rizikové a s tím také ke každé případné investici přistupujte. 

Informace obsažené na tomto webu jsou informativního charakteru a v žádném směru nevedou k investičním pobídkám a případné výnosy či ztráty jsou zodpovědností každého jednotlivce, který nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí. Autor ani web vydelky-online.cz nenese odpovědnost za výsledky vašich investic.

Načerpané informace z tohoto webu použijte ke svému nejlepšímu rozhodnutí. Web vydleky-online.cz, jeho spolupracovníci a obchodní partneři nenesou žádnou odpovědnost za případný úspěch nebo neúspěch vašich aktivit. Produkty a služby zde přímo i nepřímo prezentované také nejsou odpovědné za váš úspěch či neúspěch, jsou to pouze případné nástroje a cesty, s kterými můžete dosáhnout finančního profitu.

Samozřejmě na tomto webu jsou zmíněné a recenzované i možnosti výdělků které nefungují, nebo nesou jasné známky klamavé, neférové případně až podvodné nabídky a ze zmíněných informací jasně tyto skutečnosti vyplývají. Není doporučeno na takovýchto projektech participovat. Účast v nich je velice riziková a možnost, že o své peníze přijdete je velice vysoká. Opět musím podotknout, že odpovědnost za své kroky a za následky z nich plynoucí nese každý jednotlivec výhradně sám.