Sky Way Capital

Sky Way Capital - investice do dopravní technologie budoucnosti

Se Sky Way Capital máte možnost investovat do technologií blízké budoucnosti. Sky Way Capital patří do koncernu Sky Way Group a tato skupina se zabývá výzkumem, vývojem, plánováním, designem, konstrukcí a následnou realizací nové dopravní technologie budoucnosti. Sky Way Capital vyvýjí nový nadzemní dopravní systém Sky Way, který využívá kolejnice či lanové vodiče na pilířích a umožňuje tak kolejovým nebo speciálním vozidlům dosáhnout rychlostí kolem 500 km v hodině v plně automatickém režimu řízení.

Za celým projektem stojí jeho duchovní otec, vědec, inovátor a podnikatel Yunitsky Anatoly Eduardovich. Yunitsky Anatoly Eduardovich zastává ve Sky Way Group funkci CEO, je vynálezcem, hlavním inženýrem a konstruktérem kolejové/lanové technologie Sky Way. Je také členem ruské kosmické federace. Yunitsky Anatoly Eduardovich je autorem více jak 140 vynálezů a patentů, 18-ti diplomových a 200 vědeckých prací.

Proč je projekt Sky Way Group pro svět užitečný? Tato doprava a přeprava budoucnosti je ekologická, zabezpečuje velmi vysokou bezpečnost jak pro cestující, tak pro náklad a potřebuje mnohem méně zdrojů pro výstavbu než jakýkoli jiný druh dopravy. Cestování se Sky Way přinese velkou úsporu v nákladech, urychlí cestování z bodu A do bodu B díky průměrné cestovní  rychlosti 500 km/h a tato technologie také umožní dosáhnout míst, které byly dříve jen velmi těžko dostupné.

Sky way technologie

Co vám jako potencionálním investorům může Sky Way nabídnout?

Pokud se rozhodnete investovat do projektu Sky Way, nákup akcií můžete nyní získat za 500x nižší cenu, než je jejich nominální hodnota a jakmile společnost vstoupí na burzu, hodnota akcií vzroste 1000x a více. Samozřejmě jako akcionář máte podíl na opakované dividendy z výnosů společnosti v hodnotě úměrné tomu, kolik akcií Sky Way Capital vlastníte. Sky Way Capital vlastní exkluzivní práva a patenty k technologii kolejové/lanové nadzemní dopravy. Podle odhadů nezávislých odborníků dosahuje hodnota tohoto know how cca 400 miliard dolarů! Nákupem akcií se tedy můžete stát podílníkem v největší korporaci v oboru dopravy na světě.

A proč potřebuje společnost Sky Way Capital i drobné investory? Během 36 let co systém prochází všemi fázemi vývoje zkoušel Sky Way Group financovat veškeré své aktivity pomocí 1 nebo 2 velkých investorů, ale tento model financování se během času ukázal jako málo flexibilní a neefektivní. Sky Way přišel tedy v roce 2011 na trh aby představil vývoj string (kolejové/lanové) technologie veřejnosti a pomocí crowd fundingu a mikro investorů získal širší podporu.

I v takovémto měřítku může spousty drobných akcionářů přinést významný podíl financí a umožní firmě udělat další krok kupředu. Crowd fundingová spolupráce je výhodná pro obě strany. Společnost Sky Way dostává možnost rozšířit povědomí o tomto inovativním a přelomovém projektu do celého světa a všichni investoři se stávají spoluvlastníky společnosti a získávají nárok na dividendy (výplaty) ve všech fázích vývoje společnosti po jejím uvedení na světovou burzu.

Pokud nechcete propásnout zajímavou příležitost jak se stát akcionářem ve Sky Way a získat tak v budoucnu nárok na podíly na zisku, připojte se přes odkaz níže ještě dnes a dostanete tak možnost zakoupit akcie společnosti za 500x nižší cenu než je jejich nominální hodnota. Pokud se zaregistrujete ještě dnes, získáte 100 kusů akcií firmy Sky Way Group jako poděkování.

Sky Way Capital ve zprávách 7 News

Sky way tým